utorok, 30. nov. 2021 - Ondrej, Andrej
DSCF5464

Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu

24.9.2019, 09:17
Slávka Gáborová

Na redakciu Šamorínčana sa obrátila obyvateľka mesta, ktorá pri svojej prechádzke narazila na kopy materiálu zo stavby. Tie sa nachádzajú pri Rybárskej ceste, za niekdajším cvičiskom pre psy.

„Je to pri suchom koryte. Za týždeň tam bolo navezené také množstvo odpadu, že je zavezená celá lúka. Ešte pred pár týždňami tam hniezdili rôzny vtáci. Dnes je tam mesačná krajina,“ napísala čitateľka Šamorínčana, ktorá sa v tejto veci obrátila aj na mesto.

Spomínané nánosy pochádzajú zo stavby škôlky a jasieľ na Streleckej ulici, ktorej investorom je šamorínsky zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Materiál - výkopová zemina, odpadový betón a BRO - je umiestnený na jej pozemkoch.

„V danom prípade investor a zároveň aj pôvodca odpadu skutočnosť riadne oznámil príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,“ uviedlo mesto, ktoré sa zároveň odvolalo na ustanovenie príslušného zákona. Podľa neho je „držiteľ odpadu povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy...“

Samospráva vyslovila v tejto veci vieru, že „prechodne umiestnené materiály budú v zmysle platnej legislatívy včas zneškodnené alebo zhodnotené.“

Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Tip čitateľky: Pri meste vznikla skládka stavebného odpadu
Copyright © 2021 Šamorínčan