nedeľa, 5. dec. 2021 - Oto
TTSK

Slobodný umelci a malé knižné vydavateľstvá môžu požiadať TTSK o podporu

14.7.2020, 12:40
TTSK

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu, prostredníctvom ktorej pomôže profesionálnym subjektom nezriaďovanej kultúry. V programe Prvá pomoc kultúre je pripravených 100 tisíc eur.

O podporu je možné požiadať do 14. augusta 2020.

„Tak ako sme avizovali pred pár dňami, poskytujeme prvú pomoc kultúre v kraji. Z celkového záchranného balíka 165 tisíc eur je rovných 100 vyčlenených pre subjekty nezriaďovanej kultúry. Úspešní žiadatelia budú môcť získané prostriedky použiť na úhradu personálnych a prevádzkových nákladov, akými sú mzdy, prenájom priestorov alebo energie,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Slobodných umelcov a malé knižné vydavateľstvá podporí župa prostredníctvom kultúrnych inštitúcií. Na akvizície diel súčasných slovenských umelcov, nákup kníh či zapojenie divadelných umelcov do externého tvorivého tímu Divadla Jána Palárika v Trnave je pripravených spolu 65 tisíc eur.

Ako doplnil J. Viskupič, „trnavská župa podporuje nezávislú kultúru aj v ťažkých časoch pandémie ochorenia Covid-19. Vnímame, že kultúra a umenie majú priamy dosah na posilnenie sociálnej inklúzie, ako aj slobody, demokracie a občianskej spoločnosti. Preto chceme zachovať pestrosť kultúrnej ponuky u nás.“

AKO POŽIADAŤ O PODPORU

Všetky informácie a podmienky výzvy sú dostupné na https://www.trnava-vuc.sk/12605-sk/2020/.

Copyright © 2021 Šamorínčan