nedeľa, 14. júl. 2024
irop

Šamorínčan sa uchádza o podporu z operačného programu - zverejnenie zmluvy

2.3.2017, 13:00
Šamorínčan

Naše internetové noviny sa uchádzajú o podporu z integrovaného operačného programu v rámci výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu  IROP-PO3-SC31-2016-5.

Hlavným cieľom projektu s názvom Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan kreatívnou inováciou“  je realizácia netechnologickej inovácie v rámci svojho mikropodniku, ktorá bude znamenať komplexný rozvoj a pretvorenie existujúcich internetových novín (web portál Šamorínčan) a zároveň vytvoreniu nových tlačených novín I/63. Inovácia realizovanej vydavateľskej činnosti v oblasti periodickej tlači a činnosti spravodajských agentúr bude stimulovaná kultúrnym a kreatívnym talentom, čím príde k vytvoreniu minimálne 2 nových pracovných miest v KKP a predovšetkým k vytvorenia priaznivého prostredia pre dlhodobý rozvoj MSP a sprostredkovane ku kvalitnému poskytovaniu spravodajských a kultúrnych informácií v širšom regióne Šamorína.

Na vytvorenie žiadosti o podporu sme podpísali zmluvu s JUDr. Vladislavom Mičátekom, PhD - na základe čl. X - Záverečné ustanovenia ods. 3 zverejňujeme túto zmluvu na našej stránke.

Zmluva o vypracovaní a spolupráci pri podávaní žiadosti o dotáciu.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan