utorok, 26. okt. 2021 - Demeter
hodina umk

Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto

5.11.2020, 07:00
Mgr. Dagmar Malečková (Gymnázium M. R. Štefánika)

Šamorín sa za posledné roky rýchlo rozrástol počtom obyvateľov i množstvom budov. Porovnať to vedia tí, ktorí v tomto meste dlho žijú, či pracujú. Čo sa za tie roky nezmenilo, je absencia vhodných priestorov v meste, kde by mladí ľudia mohli tráviť čas bez toho, že by ich to veľa stálo. Keďže Bratislava je doslova na skok, mládež tam uteká tráviť svoj voľný čas so svojimi priateľmi. A o meste, kde žijú, alebo chodia niekoľko rokov do školy, si myslia, že je obyčajné a nudné.

Na našom Gymnáziu M. R. Štefánika na hodinách dejepisu, výtvarnej výchovy, umenia a kultúry venujeme patričný čas téme regionálnych dejín a teda aj Šamorínu. Navštevujeme umelecké výstavy, na ktorých si žiaci vyskúšajú svoje tvorivé schopnosti. Po meste robíme inšpiratívne prechádzky spojené s odborným výkladom. Výsledkom sú veľmi vydarené výtvarné práce, z ktorých v škole robíme výstavy. Témy sú rôzne, ale vždy nadčasové. Vydareným projektom boli prezentácie na tému Vizuálny smog v našom meste/ obci.

Poslednou témou boli dominanty Šamorína. Zamerať sa mali nielen na architektúru, ale aj na oblasť športu a kultúry. Za úlohu mali vytvoriť modernú vedutu Šamorína. V tomto čudnom „koronovom čase“ ich práce máme zatiaľ zverejnené len na stránke našej školy.

 

 

 

Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto
Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto
Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto
Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto
Šamorín - malé, ale inšpiratívne mesto
Copyright © 2021 Šamorínčan