pondelok, 26. júl. 2021

Pozor na sobotňajšie obmedzenia v Bratislave

18.7.2019, 09:24
Vladimír Gábor

Cieľom opatrení počas soboty (20.07.2019) bude zabezpečiť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov ako aj plynulosť cestnej premávky pred, počas a po skončení zhromaždení na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Verejný poriadok na území hlavného mesta bude zabezpečovať dostatočný počet policajtov, či už z radov poriadkovej polície, dopravnej polície ako aj kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Tak ako aj pri iných ohlásených zhromaždeniach, aj pri tomto bude polícia postupovať v súlade so zákonom.

Vodiči by mali na území hlavného mesta Bratislavy počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. V čase od 15.45 hod do 16.30 hod bude úplné uzatvorené pre cestnú dopravu centrum Starého mesta a z tohto dôvodu bude neprejazdná Štúrova ulica, križovatka Šafárikovo námestie, Vajanského nábrežie a Rázusovo nábrežie.

Policajti dopravnej polície budú zabezpečovať odklon dopravy na Špitálskej ulici, z Karadžičovej ulice, zo smeru od Mlynských nív na Landererovu ulicu a v smere od NAGLS na Staromestskú ulicu.

Vozidlám, ktoré sa budú v tomto čase nachádzať v uzatvorenej zóne bude priebežne podľa bezpečnostnej situácie umožnené túto zónu opustiť.

V blízkosti uvedených ulíc dôjde v súvislosti s verejnými zhromaždeniami aj k dočasnému vylúčeniu mestskej hromadnej dopravy, najmä v blízkosti Rázusovho nábrežia a Vajanského nábrežia, ale v určitom čase aj k úplnému uzavretiu uvedených ulíc aj pre návštevníkov mesta.

Návštevníkov mesta v čase konania sa zhromaždenia ako aj účastníkov tohto zhromaždenia vyzývame, aby pri vstupe do ulíc, ktorých sa budú týkať obmedzenia vstupovali bez zbytočných batožín.

V čase od 10.00 hod nebudú až do času skončenia pochodu premávať  v úseku Vajanského nábrežia a Rázusovho nábrežia električky. O prípadných ďalších dopravných obmedzeniach bude verejnosť včas informovaná.

Zároveň občanov žiadame, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali pokyny prípadne výzvy polície, boli ohľaduplní voči ostatným občanom – napomôžu tak zachovaniu verejného poriadku na území hlavného mesta. V prípade ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku.

Občanov, ktorí sa mienia zúčastniť uvedených zhromaždení týmto zároveň vyzývame, aby pri využívaní svojho práva vyjadriť názor nenarúšali verejný poriadok a neporušovali svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Copyright © 2021 Šamorínčan