sobota, 17. apr. 2021 - Rudolf
Povesti Žitného ostrova ožívajú v Šamoríne

Povesti Žitného ostrova ožívajú v Šamoríne

27.8.2019, 12:00
Bratislavské noviny

Žitný ostrov je známy svojimi veľkými zásobárňami pitnej vody, úrodnou pôdou a termálnymi prameňmi. Je dokonca najväčším riečnym ostrovom v Európe! So Žitným ostrovom sa však spája aj množstvo nádherných bájí a legiend. Tie si verejnosť pripomína počas celého leta odhaľovaním zaujímavých indícií a zábavným programom s názvom Rytieri a princezné, ktorý vyvrcholí 1. septembra v šamorínskom multifunkčnom rezorte x-bionic® sphere.

rytier

Pri tejto príležitosti sme využili možnosť porozprávať sa s mladým historikom Lukášom Jáchimom, ktorý vyjadril radosť z toho, že súčasné deti majú možnosť objavovať okrem moderných rozprávkových postavičiek aj kus vlastnej histórie a etnológie.

Schválne. Ako ste na tom vy? Poznáte aspoň dve z najvzácnejších povestí Žitného ostrova?

Lukáš, obľúbenou témou verejnosti býva polemizovanie o tom, ktoré z miest možno považovať z historického hľadiska za srdce Žitného ostrova a prečo. Aktuálne je ním Dunajská Streda. Ale bolo tomu tak odjakživa?

Veru, nebolo. Z historického hľadiska bolo centrom Žitného ostrova práve mesto Šamorín. Nachádzalo sa na križovatke dôležitej obchodnej cesty vedúcej z Bratislavy do Komárna a cesty vedúcej cez brod, nachádzajúci sa nedaľeko Šamorína na pravý breh Dunaja. Už v stredoveku sa v meste pravidelne konal trh a neskôr dostalo od kráľa Žigmunda právo na organizovanie aj výročného jarmoku. Význam Šamorína stúpol najmä potom ako tunajší obyvatelia získali od kráľa Žigmunda Luxemburského v roku 1415 mestské privilégiá. Dalším privilegovaným sídlom na Žitnom ostrove bolo Komárno, ktoré však geografického hľadiska ležalo na úplnom okraji ostrova.

princez_hu

Vraj Šamorín patrí medzi vôbec najstaršie sídliská na území Slovenska. Máme o tom nejaké dôkazy?

Dôkazy o jeho dávnej minulosti nám priniesol aj najnovší architektonicko-historický výskum najstaršieho kostola v Šamoríne (dnes kostol reformovanej kresťanskej cirkvi). Výskumný tím zistil, že najstaršiu stavebnú fázu kostola tvorilo jednolodie s absidou, ktoré datujú orientačne do 11. storočia. Šamorín teda existoval už desiatky rokov predtým, ako sa prvýkrát spomína v prameňoch.

Pred tromi rokmi v Šamoríne pribudla busta kráľa Mateja Korvína. Na medaile upevnenej na podstavci sa píše SAMARIA a rok 1466. Čo to znamená?

Kráľ Matej I. bol a dodnes je jednou z najobľúbenejších postáv uhorskej histórie. Príbehy o jeho hrdinstvách a tajných návštevách medzi bežným ľudom sa zachovali v ľudovej slovesnosti jednotlivých národov, ktoré kedysi patrili do rozsiahleho Uhorského kráľovstva. V roku 1466 sa kráľ Matej aj so svojim vojskom zastavil v Šamoríne na svojej ceste z Komárna do Bratislavy.

rytier1_hu

Ktoré sú tie najkrajšie legendy zo Žitného ostrova?

Bola by škoda, keby súčasné deti poznali len moderných rozprávkových hrdinov. Vodné toky Žitného ostrova sú spájané s vílami a s ich veľkolepými palácmi, ktoré sa mali nachádzať na nedostupných Dunajských ostrovoch. Najznámejšou spomedzi týchto víl je zlatovlasá víla Ilona (Tündér Ilona). Zachovali sa však aj lokálne povesti. Napríklad v prípade Šamorína je to Povesť o pomlejskom poklade, ktorá sa viaže k miestnemu lesoparku.

Paláce, zlatovlasé víly, pomlejský poklad... tak sa zdá, že celý Šamorín je úzko spätý so zlatom a  hľadaním pokladov.

Zlatá záhrada - aj tak sa zvyklo hovoriť Žitnému ostrovu. Podľa ľudovej tradície sa tento názov viaže práve na príbehy o zlatovlasých vílach a ich zlatých palácoch. Vílam sa pri česaní ich zlatých hláv mal uvoľnovať z vlasov zlatý prach, ktorý sa usádzal v Dunaji, a tak sa Dunaj stal zlatonosnou riekou. Pravdepodobne však tento názov vznikol práve v súvislosti s tradíciou spojenou s ryžovaním zlata v Dunaji.rytier1

Ako sme už v úvode spomínali, počas letných prázdnin pripravuje športový areál x-bionic® sphere aktivity pre deti, ktorými sa tieto príbehy Žitného ostrova pokúsi priblížiť. Celý program nesie názov Rytieri a princezné. No pokiaľ vieme, nie každý mohol byť rytierom. Dokonca ani každý kráľ údajne nebol zároveň aj rytierom. Kto to teda boli rytieri a ako bolo možné získať tento titul?

Máte pravdu. Kráľovský titul sa nutne nespájal s tým rytierskym. Rytieri boli predstavitelia stredovekej spoločnosti, ktorých kultúra sa spájala s rytierskymi ideálmi stredovekých legiend. Rytierom sa stal muž, ktorý bol pri slávnostnom akte opásaný rytierskym pásom a mečom. Napríklad v uhorskej spoločnosti tento akt väčšinou vykonával kráľ pri rôznych slávnostných príležitostiach, akými boli korunovácie. Neraz kráľ pasoval rytierov priamo pred bojom, aby dodal svojim mužom odvahu. Rytiersky titul bol výnimočný aj tým, že ho mohli získať za odvahu a vernosť aj muži, ktorí nepatrili medzi šľachticov. Poznáme prípady, kedy boli za rytiera pasovaní napríklad aj mešťania. Väčšina rytierov však napriek tomu pochádzala z radov šľachty.

Prvého septembra sa však v Šamoríne môže o rytiersky titul popasovať naozaj každý návštevník športového rezortu x-bionic® sphere, ktorý sa podujme splniť zopár športových úloh. Dievčatá sa zase budú meniť na krásne princezné. Všetkých srdečne pozývame!

Viac info o podujatí najdete na:

https://www.x-bionicsphere.com/podujatie/rytieri-a-princezne-po-stopach-legiend-zo-zitneho-ostrova/

Copyright © 2021 Šamorínčan