nedeľa, 1. aug. 2021
Posledné vzorky zeme pod D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok, minister žiada koncesionára o okamžitú nápravu

Posledné vzorky zeme pod D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok, minister žiada koncesionára o okamžitú nápravu

17.7.2019, 14:36
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Posledné vzorky pôdy z násypov D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Rezort dopravy preto podnikne kroky, aby bol všetok nepovolený materiál zo stavby odstránený a cesta spĺňala všetky kritéria určené stavebným povolením.

Vždy som veľmi jasne a transparentne komunikoval, že všetky diaľnice musia spĺňať nielen technické, ale aj environmentálne kritériá. Preto som dal urobiť viacero testovaní napriek tomu, že koncesionár tvrdí, že je všetko v poriadku. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby v násypoch diaľnice neostal žiadny nebezpečný materiál. Koncesionár to musí zabezpečiť na vlastné náklady,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na základe výsledkov posledných testov príslušná sekcia ministerstva okamžite vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom. Takisto koná aj Špeciálny stavebný úrad, ktorý tiež dostal výsledky dodatočných vzoriek. Na ich základe zvolal pracovné stretnutie s koncesionárom. Takisto Nezávislý dozor je povinný vysvetliť, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval, čo je jeho povinnosťou.

Podľa dostupných údajov sa problém týka relatívne krátkeho úseku diaľnice pri Jarovciach a je možné kontaminovanú zeminu odviesť a nahradiť ju kvalitnými materiálmi. Toto riešenie nemusí mať dopad ani na finálny termín otvorenie diaľnice, ak bude realizované včas.

[audio m4a="/sites/default/files/wp-content/uploads/2019/07/Ministerstvo-dopravy-a-výstavby-Slovenskej-republiky.m4a"][/audio]

Copyright © 2021 Šamorínčan