streda, 24. júl. 2024
Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o pomoc

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o pomoc

3.11.2021, 08:38
Ministerstva dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo dodnes už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzujú spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch.

Ministerstvo dopravy má naďalej otvorenú schému pomoci „de minimis“. Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu tak stále môžu žiadať o kompenzáciu fixných nákladov spôsobených pandémiou za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. Štát v rámci tejto schémy vyplatil už viac ako 117 miliónov eur, presne 14393 žiadateľom. Ďalšie necelé 3 tisícky žiadostí sú v schvaľovacom procese, resp. tesne pred vyplatením.

Naďalej pokračujeme aj s pomocou v rámci takzvanej „veľkej“ schémy pomoci, kde je limit na žiadateľa milión eur. Oprávnené obdobie pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021, pričom v krátkom čase plánujeme túto pomoc rozšíriť aj o apríl a máj tohto roka. ,,Obe schémy pomoci sú naďalej otvorené, podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o pomoc aj v týchto dňoch”, uviedla Katarína Bruncková, štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby.

S nástupom jesene a ďalšej vlny pandémie je ministerstvo pripravené podnikateľom v gastre a cestovnom ruchu pomôcť opäť, a to  tzv. „jesennou pomocou“. Rezort deklaruje, že financií vyčlenených na pomoc má zatiaľ dostatok. ,,Sme pripravení pokračovať s pomocou. Tí, ktorí vyčerpajú pomoc zo schémy de minimis, môžu žiadať z tzv. veľkej schémy, kde je limit na žiadateľa milión eur”, doplnil Tomáš Ondrčka, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MDV SR. Zároveň však platí, že pomoc je možné vyplácať len spätne.

Aby bolo vyplácanie pomoci čo najrýchlejšie, na ministerstve personálne posilnili odbor štátnej pomoci. Navyše podľa Ondrčku veľmi aktívne komunikujú s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a podnikateľmi, na základe čoho dobre poznajú situáciu v regiónoch a dokážu tak zanalyzovať všetky možnosti ďalšej pomoci.

Len pre zaujímavosť, leto v cestovnom ruchu na Slovensku bolo úspešnejšie ako to minulé. Svedčí o tom aj rekordný počet domácich turistov v našich ubytovacích zariadeniach (3,2 milióna prenocovaní). „Uvedomujeme si však, že najlepšou pomocou by bolo, keby podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. To si však vyžaduje zmeny covid automatu, o ktorých chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR“, vysvetlil riaditeľ odboru komunikácie na ministerstve dopravy a výstavby Ivan Rudolf.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan