streda, 1. dec. 2021 - Edmund
zapis

Od zajtra začínajú zápisy detí do základných škôl

14.4.2020, 09:12
Oznam

Ako sme vás už skôr informovali (pôvodný článok tu) zajtra t.j. 15.4.2020 začína zápis do základných škôl a bude bez osobnej prítomnosti detí. Do školy sa zapisujú deti, ktoré k 31. augustu 2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti, resp. deti, ktoré vlani dostali odklad. Zápisy organizujú jednotlivé školy, ktoré na svojich internetových stránkach zverejnia aj bližšie informácie.

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Zápis je formou elektronickej prihlášky.  Linky na jednotlivé školy po kliknutí na čítaj ďalej.

ZŠ Mateja BELA Šamorín - prihláška tu.

ZŠ Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - stránky školy.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Alapiskola, Mliečno - facebooková stránka.

Copyright © 2021 Šamorínčan