sobota, 13. aug. 2022
sulik

Od zajtra je možné požiadať o dotáciu na nájomné

23.6.2020, 13:35
MH SR

Majitelia obchodov, reštaurácií a ďalších prevádzok, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, získajú pomoc štátu pri platení nájomného. Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorá umožní vyplatiť dotáciu na nájomné. Ministerstvo hospodárstva SR očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí, celková odhadovaná suma vyčlenená na túto pomoc je 200 miliónov eur. „Návrh je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu. Je v záujme všetkých, aby prišlo k dohode a uzavrela sa tak táto kapitola, kedy pre koronakrízu došlo k fatálnemu zásahu do ekonomiky,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. 

V prvom kole sa budú žiadosti prijímať podľa krajov, aby sa predišlo preťaženiu systému. Trnavský kraj bude podávať žiadosti od 1.7.2020. Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020.

Odkaz na stránku MH kde sa dozviete všetko o tom ako požiadať o dotáciu na nájomné - tu.

Dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak teda prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne napríklad len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených maximálne na 48 mesiacov. V takomto prípade ale prenajímateľ nebude môcť zvyšovať nájomné, okrem prípadov, keď to bolo dohodnuté už pred pandémiou.  „Aj takto chceme  motivovať prenajímateľov, aby sa s nájomcami dohodli a zároveň zabrániť, aby zvyšovali nájomné ako akt pomsty,“ vysvetlil minister. V prípade, že prenajímateľom je štátna verejnoprávna inštitúcia, zľava bude zo zákona polovičná. Do sumy nájomného nemôžu byť zahrnuté napríklad platby za energie, upratovanie a ani obratová zložka.

Novela umožní uplatniť dotačný mechanizmu aj na prípady, keď nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť. V takýchto prípadoch bude možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti. Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Žiadosti o poskytnutie dotácie budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom pomoci je ale nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky, podrobnosti budú zverejnené na webovom sídle rezortu hospodárstva. Mechanizmus podpory bude spustený po odsúhlasení Európskou komisiou. V prvom kole sa budú žiadosti prijímať podľa krajov, aby sa predišlo preťaženiu systému.

Copyright © 2022 Šamorínčan