štvrtok, 21. okt. 2021 - Uršuľa
plamienka

Ochranári zaznamenali v okrese Dunajská Streda mimoriadne neskoré hniezdenie sovy plamienky

28.10.2020, 07:00
TASR

Jedno z najneskorších zdokumentovaných hniezdení sovy plamienky driemavej v celoslovenskom meradle zaznamenali ochranári počas monitoringu tohto druhu na poľnohospodárskom družstve v okrese Dunajská Streda. V búdke zistili šesť mláďat, ktoré hniezdo opustia až v polovici novembra. Informoval o tom Kristián Bacsa z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

"Od roku 2014 systematicky monitorujeme populáciu najohrozenejšej a zároveň najobľúbenejšej sovy s dôrazom na oblasť Podunajskej nížiny. Prvé hniezdenie sme zaznamenali až v roku 2017 v budove družstva pri Štúrove. Minulý rok bol výnimočný, zahniezdilo už šesť párov a spolu odchovali 53 mláďat. Tento rok päť párov vyviedlo dokonca 55 mláďat, ide teda o nový rekord, čo sa týka počtu úspešne vyletených mláďat za posledné roky," uviedol Bacsa. Upozornil, že za posledných 30 rokov populácia plamienky na území Slovenska zaznamenala dramatický pokles, druh sa ocitol na pokraji vyhynutia.

Štyri páry dohľadali členovia RPS a Štátnej ochrany prírody SR na juhozápade krajiny, hniezdenie bolo zistené v okrese Partizánske. "Vo všetkých týchto územiach sme v predošlých vyše desiatich rokoch v spolupráci s miestnymi farmármi a za podpory Západoslovenskej energetiky v rámci jej dlhodobého programu 3D od ZSE – Dávame domov dravcom rozmiestnili vyše 60 búdok. Štyri páry tieto hniezdne možnosti využilo, jeden pár zahniezdil mimo búdky v starej vodárenskej veži," doplnil Roman Slobodník z RPS.

Hniezdiť a mať viac potomstva aj vyššiemu počtu párov plamienok umožnili podľa ochranárov extrémne vysoké počty hraboša poľného, ktorý tvorí hlavnú zložku potravy mnohých druhov dravcov a sov. "Všetky známe páry s výnimkou jedného hniezdili dvakrát. Búdky už opustila väčšina mláďat, mimoriadne neskoro hniezdia plamienky na farme v okrese Dunajská Streda. Všetkých tohoročných 55 mláďat sme označili ornitologickými krúžkami," informoval Slobodník.

Plamienka driemavá (Tyto alba)

Rozšírenie vo svete a v Európe

Kozmopolitný typ rozšírenia, mimo studenej oblasti, Saharu a tropických dažďových pralesov obýva celú planétu. Ťažisko výskytu je v teplých oblastiach, k severu preniká najvyššie v západnej Európe k 60°s.š.

V Európe je rozšírená v strednej a východnej Európe. Zmeny v rozšírení sú malé, ale početnosť silne kolísa a v posledných desaťročiach je vo veľkej časti Európy zisťované znižovanie jej početnosti.

Poznávanie v prírode

Stredne veľká, štíhla, krídla dlhé ako aj nohy. Závoj má svetlý, srdcovitý, oči tmavé. Letom pripomína myšiarku ušatú, je pomalý, vlnkovitý a elegantný. Počas letu má dlhý krk a krátky chvost, nohy často pri trepotaní spustené. Perie je najčastejšie veľmi svetlé.

Prostredie

Stály vták. Žije pri ľudských sídlach. Hniezdi vo vežiach kostolov, v budovách, zrúcaninách hradov, v starých bútľavých stromoch, v parkoch, príp. na skalách. Rada obsadzuje vhodné hniezdne búdky umiestnené vo vnútri hospodárskych budov. Pri hniezde väčšinou aj prespáva.

Na Slovensku je väčšina populácie koncentrovaná v nížinách a pahorkatinách do 300 m n.m.

Ťah

U nás ako aj v celej strednej Európe je plamienka driemavá stálym, ako aj prelietavým vtákom. Významnou črtou je sklon k častým potulkám a presídľovanie v najrôznejších smeroch, niekedy do miest značne vzdialených od hniezdiska.

Avšak väčšina vtákov zostáva verná miestu hniezdenia po celý rok, najviac sa potulujú v okruhu 20 km.

Rozmnožovanie

Hniezdi v máji, na juhu už v apríli alebo aj skôr. Samica znáša vajcia priamo na neupravený podklad na odľahlých miestach.

Samica sedí na vajciach hneď od znesenia prvého vajca. Ich počet býva 4 - 7, počas rokov bohatých na potravu až 11. Mláďatá v hniezde majú rôznu veľkosť. Zohrievanie vajec trvá 30 - 34 dní, starostlivosť o mláďatá trvá do osem týždňov. V prvých týždňoch samica zostáva pri mláďatách a zahrieva ich, samec loví a nosí potravu pre celú rodinu. Počas rokov chudobných na potravu najmladšie mláďatá rastú pomaly a spravidla hynú. Naopak, v rokoch bohatých na potravu niektoré páry na jeseň aj druhý krát hniezdia. Mláďatá sa po osamostatnení potulujú po okolí. Pohlavne dospievajú po prvom prezimovaní a na mieste svojho prvého hniezdenia sa spravidla usídľujú na celý život.

Potrava

Loví v nízkom lete nad otvorenými plochami, predovšetkým v kultúrnej krajine. Korisť vyhľadáva pomocou sluchu.

Potravu tvoria predovšetkým drobní cicavci, ďalej vtáci a v menšej miere aj hmyz. Pri dostatočnom množstve drobných cicavcov si plamienky driemavé vytvárajú zásoby. V priebehu chudobných rokov plamienky skonzumujú viac vtákov, predovšetkým mláďat druhov hniezdiacich na zemi. Z hmyzu sú to najčastejšie veľké nočné motýle.

Plamienka, ako vták so silnou väzbou na svoje teritórium úplne závisí od priebehu zimy. Ak je snehová pokrývka väčšia ako 7 cm, plamienky majú pri love značne sťaženú situáciu. Oblasti, kde sneh zostáva dlhšie ako 40 dní v roku, plamienky nemôžu trvalo obývať. Plamienka driemavá loví iba v noci. Úkryt opúšťa až po zotmení.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Populácia na Slovensku je odhadovaná na 400 - 600 hniezdnych párov, pričom patrí medzi ohrozený druh. Ako hlavný negatívny faktor sa javí úbytok bezpečných hniezdisk v dôsledku uzatvárania vletových otvorov do kostolných veží alebo ich opráv a následnej zmene hniezdnych podmienok.

Náhradné miesta na povalových priestoroch v poľnohospodárskych objektoch sú ľahko prístupné pre predátorov.

Plamienka sa taktiež veľmi často stáva obeťou cestnej premávky ako aj dlhotrvajúceho zimného obdobia s vysokou snehovou prikrývkou.

Efektívny spôsob podpory hniezdenia je inštalovanie rozmerných hniezdnych búdok do poľnohospodárskych objektov, zebezpečených voči predátorom. Ide o špeciálny typ búdky. Búdka môže byť menších rozmerov (napr. 50 x 50 x 50 cm) s tým, že v jej okolí je dostačný a bezpečný priestor pre pohyb mláďat, dokrmovanie, cvičenie letu. V opačnom prípade volíme väčší typ búdok (60 x 100 x 50 cm). Dôležitá je vnútorná prepážka vytvárajúca predsieň o šírke asi 20 cm.

Vletový otvor by mal mať výšku 18 cm a šírku 12 - 14 cm, výška spodnej hrany vletového otvoru od dna je určovaná v rozmedzí 8 - 20 cm. Vletový otvor býva umiestnený na okraji dlhej bočnej steny, niekedy taktiež v čelnej stene. Búdky sa vyrábajú ako otváracie pre možnosť čistenia a kontrol.

 

Copyright © 2021 Šamorínčan