nedeľa, 5. dec. 2021 - Oto
Obec Hamuliakovo vyzýva obyvateľov na výmenu zberných nádob na odpad

Obec Hamuliakovo vyzýva obyvateľov na výmenu zberných nádob na odpad

18.11.2020, 06:30
obec Hamuliakovo

Slovenské samosprávy čaká od začiatku budúceho roka povinnosť zabezpečiť zber a triedenie poslednej zložky bioodpadu – kuchynského odpadu.  Vzhľadom k tejto povinnosti vyzýva samospráva obce Hamuliakovo svojich občanov, aby zvážili výmenu 240-litrovej zbernej nádoby na ZKO za 120-litrovú zbernú nádobu na ZKO + 240-litrovú nádobu na bioodpad.

Nakoľko nádoby na bioodpad je potrebné včas objednať, je potrebné výmenu nahlásiť čo najskôr, optimálne najneskôr do 10.12.2020

Text výzvy po kliknutí na čítaj ďalej.

Vážený poplatník,

dovoľujeme si Vás upozorniť na platné ustanovenie Zákona o odpadoch:

ukladaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) do nádob na zmiešaný komunálny odpad (ZKO) je porušený § 13 platného zákona o odpadoch, ktorý ZAKAZUJE likvidáciu BRO skládkovaním.

Tento odpad má pôvodca odpadu POVINNOSŤ LIKVIDOVAŤ KOMPOSTOVANÍM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NÁDOBY NA BIOODPAD.

Taktiež Vás informujeme o upozornení prevádzkovateľa skládky/zberovej spoločnosti, že v budúcnosti NEBUDÚ ODVEZENÉ zberné nádoby na zmiešaný odpad (ZKO, čierne nádoby), v ktorých sa zistí prítomnosť biologického odpadu, a PRÍPADNÉ SANKCIE za uloženie bioodpadu na skládku budú prenášané na obec, resp. pôvodcov odpadu.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať O ZVÁŽENIE VÝMENY 240-litrovej zbernej nádoby na ZKO za 120-litrovú zbernú nádobu na ZKO + 240-litrovú nádobu na bioodpad.

Výmenou a následným dôsledným rozdelením odpadu do dvoch nádob získate OBJEM NAVYŠE a VÝRAZNÚ FINANČNÚ ÚSPORU.

Objem „malej“ nádoby 120 l na zmiešaný odpad po vytriedení biodpadu a ostatných triedených zložiek (plast, papier, sklo, kov, tetrapak) podľa miestnych skúseností (vyše 50 % obyvateľov Hamuliakova) BEZ PROBLÉMOV POSTAČUJE bežnej 5-člennej rodine.

Biologicky rozložiteľný odpad je: tepelne nespracované rastlinné zvyšky z prípravy jedál a kuchyne, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, použité papierové vreckovky.

Nakoľko nádoby na bioodpad je potrebné včas objednať, poprosím o oznámenie výmeny čím skôr, optimálne najneskôr do 10.12.2020

Obecný úrad

výmena nádob na odpad

Copyright © 2021 Šamorínčan