pondelok, 19. apr. 2021
Môžete pripomienkovať cestovný poriadok SAD

Môžete pripomienkovať cestovný poriadok SAD

13.9.2019, 13:37
Mesto Šamorín

Trnavská krajská samospráva informuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 16. – 30. septembra prijíma pripomienky občanov a samospráv k cestovnému poriadku autobusovej dopravy, ktorý bude od decembra 2019 platiť počas celého budúceho roka.

Obyvatelia môžu svoje pripomienky odovzdať do 25. septembra 2019 v podateľni mestského úradu na Hlavnej ulici 37, alebo zaslať mailom na adresu info [at] samorin.sk ().

Do konca septembra môžu svoje pripomienky a návrhy adresovať aj na tieto adresy:
SAD Dunajská Streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
ladziansky [at] sadds.sk
(Zabezpečuje linky v dunajskostredskom okrese začínajúce trojčíslím 201 a 202.)

ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
dusikova [at] skand.sk
(Zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207.)

Copyright © 2021 Šamorínčan