streda, 24. júl. 2024
IMG_3473

Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke

23.8.2018, 08:30
Slávka Gáborová

Na Šamorínčana sa obrátila časť obyvateľov Novej a Poľovníckej ulice. Tí už dlhšiu dobu bezúspešne bojujú proti bytovke s desiatimi bytmi, ktorá má stáť medzi rodinnými domami.

Obyvatelia dotknutej lokality podali na mesto petíciu “na pozastavenie územného konania o vydaní územného rozhodnuti o umiestnení stavby „predajňa – prestavba a nadstavba na bytový dom s 10 bytovými jednotkami.” Podpísalo ju 122 občanov. Neuspeli.

Investorom spoločnosť Ardo so sídlom v bratislavskej Petržalke, ktorá vznikla v roku 2016. Konateľom je pani Tímea Szamaránszká z Hornej Potôni, ktorá zatiaľ na naše otázky neodpovedala.

bytovka1

Časť dokumentu zo stavebného konania.

Investor ide podľa stavebného záneru prebudovať momentálne nevyužívanú budovu, v ktorej boli kedysi potraviny a sklad spoločnosti Jorvik.

Podľa občanov, ktorí podpísali petíciu v dotknutej veci totiž nejde o obyčajnú prestavbu už existujúcej budovy, ale o novú bytovku. Podľa nich sa týmto krokom vytvára precedens pre ďalšie obdobné zásahy v Šamoríne. Zároveň si myslia, že pre záujmy investora bol účelovo zmenený územný plán, ktorý umožnil takúto výstavbu. Domnievajú sa tiež, keďže ide o lokalitu rodinných domov, tak ich majitelia mali byť vo veci informovaný verejnou vyhláškou a nie len vlastníci susediacich nehnuteľností.

Mesto zdôvodnilo zamietnutie petície piatimi bodmi a práve to posledné vysvetlenie  je zaujímavé. ,,Predmetná budova od jej vzniku bola určená a skolaudovaná na obchodné účely a ako predajňa bola zásobovaná a navštevovaná verejnosťou, kedy nikto z obyvateľov okolitých rodinných domov sa na ruch nesťažoval.”

Podľa najnovších informácií mesto však územné konanie v projekte bytovky prerušilo.

O ďalšom vývoji kauzy vás budeme informovať.

Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke
Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke
Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke
Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke
Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke
Copyright © 2024 Šamorínčan