nedeľa, 5. dec. 2021 - Oto
jednosmerka

Mesto chce zjednosmerniť Kováčsku a Hrnčiarsku ulicu

1.7.2019, 10:00
www.samorin.sk

Referát dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti Mestského úradu v Šamoríne plánuje zjednosmernenie Kováčskej a Hrnčiarskej ulice. Projektom sa zaoberá vedenie mesta už dlhší čas, bolo vypracovaných viac dokumentov a došlo aj k niekoľkým odborným konzultáciám.

Konečné rozhodnutie bude prijaté zainteresovaním externých odborníkov, ktorí momentálne pracujú na komplexnej štúdii o zmenách v organizácii dopravy. V tomto prípade totiž nejde len o zjednosmernenie ulice, ale časti mesta. Nakoľko problémy spôsobujú najmä úzke ulice, parkovanie, zákruta a úzka vozovka na Kováčskej, je potrebné prijať opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti premávky.

Okrem prínosov, ako napr. zníženie intenzity premávky, bude mať zjednosmernenie aj určitý negatívny dopad: predĺženie trás a premiestnenie ťažísk dopravy. Počas rozhodovacieho procesu je dôležité brať do úvahy aj tieto faktory.
Kým v prípade Hrnčiarskej ulice je najväčšou otázkou určenie smeru premávky, v prípade Kováčskej je väčšou dilemou, či premávka má byť zjednosmernená po celej dĺžke ulice, ako v minulosti, alebo len na jej konci, na približne 65 m dlhom úseku pred vyústením na Bratislavskú cestu.

Po predbežných konzultáciách totiž Okresný úrad v Trnave, ako aj polícia avizovala, že po rekonštrukcii Kováčskej ulice nepovolí vjazd do nej z Bratislavskej cesty, nakoľko kvôli blízkosti autobusovej zastávky a tvoreniu sa kolón vozidiel prichádzajúcich zo smeru Dunajská Streda, ktorú chcú odbočiť doľava, môžu najmä v ranných hodinách vzniknúť nebezpečné dopravné situácie.

Je teda otázne, či cesta má byť jednosmerná po celej svojej dĺžke, alebo len na konci. V tomto prípade by mohli vozidlá prichádzajúce od Bratislavy odbočiť na Kováčsku cez cestnú prípojku medzi autobusovou zastávkou Ister a parkoviskom Centra Samaria. To by predstavovalo menej razantné obmedzenie, ako zjednosmernenie celej ulice, avšak z hľadiska bezpečnosti dopravy nie je najideálnejším riešením.
Rozhodnutie je potrebné prijať ešte začiatkom leta, aby mohol byť zahájený povoľovací proces a následne – ak to podporia aj členovia mestského zastupiteľstva a nájdu sa na to financie v rozpočte mesta – mohla byť zrealizovaná komplexná rekonštrukcia Kováčskej ulice, počas ktorej má dôjsť okrem zjednosmerneniu premávky aj k vybudovaniu chodníka, k obnoveniu okolia autobusovej zastávky, k zvýšeniu bezpečnosti priechodu pre chodcov, k rozšíreniu cyklistickej infraštruktúry a k zníženiu intenzity dopravy na nebezpečných, úzkych úsekoch.

Vypracovanie tohto rozsiahleho a komplexného projektu sa teda chýli ku koncu.

Copyright © 2021 Šamorínčan