sobota, 23. okt. 2021 - Alojzia
Maďarsko uzatvára hranice. Voľný pohyb je však v pásme do 30 km

Maďarsko uzatvára hranice. Voľný pohyb je však v pásme do 30 km

31.8.2020, 13:05
Oznam

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením  na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

Ktokoľvek, kto žije na slovenskej strane, maximálne do 30 kilometrov od hranice, môže prejsť 24 hodín a pohybovať sa v rámci 30-kilometrovej hranice v Maďarsku.

Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)

(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice.

(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.

(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.

 

Copyright © 2021 Šamorínčan