štvrtok, 25. júl. 2024
inzerat

Kurz pre deti zameraný na podporu učebných a socializačných zručností v slovenskom a maďarskom jazyku

12.1.2016, 19:27
Oznam

Dňa 02. 02. 2016 sa otvára kurz pre deti od 6 do 14 rokov na podporu učebných a socializačných zručností v slovenskom jazyku.

Obsah tvoria cvičenia zamerané na:

  • korigovanie správnej techniky čítania s porozumením
  • zlepšovanie úrovne pozornosti a tréning pamäte
  • osvojovanie si písania a pravopisu
  • rozvíjanie matematických zručností a logického myslenia
  • zvládanie emócií, komunikácie a zvýšenie sebavedomia

Kurz je vedený kvalifikovanou špeciálnou pedagogičkou a je vhodný pre deti s poruchami učenia, pozornosti, hyperaktívne a deti precitlivé.

Pri práci sa uplatňujú metódy špeciálnej pedagogiky, prvky arteterapie, muzikoterapie, a vzdelávacej kineziológie.

Bližšie informácie: Mgr. Tünde Süveg, 0918 604 568.

2016. február 4 –től csoportos foglalkozás indul tanulási zavarok kezelésére fejlesztőpedagógus segítségével magyar nyelven.

Olyan alsó és felsőtagozatos gyermekek jelentkezését várom, akik helyesírási, olvasási, szövegértési, számolási nehézséggel küzdenek ill. szeretnének jobban beilleszkedni a társaik közé, esetleg túlérzékenyek, hiperaktívak vagy stabil önbizlmuk kialakítását szeretnék elérni.

A fejlesztés 10 – 12 fős  foglalkozás keretében zajlik speciális pedagógiai fejlesztő módszerek, arte és zeneterápiás elemek, továbbá edukineziológiás gyakorlatok alkalmazásával.

Bővebb információ: Mgr. Süveg Tünde 0918 604 568.

Copyright © 2024 Šamorínčan