štvrtok, 21. okt. 2021 - Uršuľa
horseheal

Keď kone prospievajú nášmu duševnému zdraviu

26.8.2020, 11:56
Jana Janičová

Na priaznivé účinky zvierat na ľudí poukazujú mnohí, spoločne strávený čas s nimi v nás môže vyvolávať pocity šťastia. Spomedzi množstva tvorov z ríše zvierat sú pre nás obzvlášť prospešné kone. Páčia sa nám, lebo sú krásne a majestátne. Cítime sa s nimi dobre, lebo v nás vzbudzujú pozitívne emócie. Sú symbolom slobody aj energie. Ba čo viac. Blahodarne prospievajú aj nášmu duševnému zdraviu.

Kone nás sprevádzali a boli nám nápomocné po celé stáročia či už pri práci, v preprave, v dosahovaní športových úspechov ale aj pri relaxe. Dnes vieme, že nám poskytujú omnoho viac a preto sú často zapájané do oblastí, akými sú terapie, zážitkové učenie či koučing.

Združenie Horses Heal pravidelne organizuje workshopy na podporu duševného zdravia detí a mladých. Vychádzajúc z koncepcií EAT (Equine assisted therapies) pomocou zážitkovej intervencie pomáha deťom v oblastiach budovania sebadôvery a sebaúcty, regulácie správania, zvládania úzkosti, uvedomovania si vlastných pocitov či spracovania negatívnych emócií.

„Kone sú stádové zvieratá a sú prirodzene naladené na to, aby identifikovali emócie iných. Môžu nám tak dopomôcť k lepšiemu pochopeniu toho, čo prežívame“, hovorí Jana Janičová, psychologička zo združenia Horses Heal. Spolužitie koní je založené na dôvere a prirodzenom rešpekte. „Deti sa učia vytvárať priateľstvá ktorých základom je dôvera medzi človekom a zvieraťom, následne ich vedieme k aplikácii rovnakého modelu aj v medziľudských vzťahoch“, dopĺňa Janičová.

IMG_9032

Vďaka partnerskej spolupráci prebiehajú zážitkové workshopy HORSES HEAL & PEPCO. „Sme veľmi vďační za to, aj naďalej máme umožnené organizovať série bezplatných workshopov so zameraním na podporu duševného zdravia detí. Aby sme mohli prežiť spokojný život, je veľmi dôležité venovať pozornosť aj tejto neoddeliteľnej súčasti nášho zdravia“, dodáva Janičová.

„Riadime sa heslom Viac pre deti...každý deň! A práve to si v čase, keď celosvetovo čelíme pandémii ochorenia Covid – 19, uvedomujeme viac ako kedykoľvek predtým. Tešíme sa, že aj napriek pôvodne nepriaznivej situácii pokračujeme v podpore duševného zdravia detí a mládeže a pomáhame tam, kde je to potrebné. Našim cieľom je, aby sme deti podporili v zmysluplnom využívaní voľného času a zároveň poukázali dôležitosť pozitívnemu vzťahu k prírode, k iným aj k samému sebe. Zážitkovú formu intervencie v asistencii s koňmi vnímame ako výborný a efektívny prostriedok komunikácie s deťmi. Pre nás je to istý prejav ľudskosti“, povedala Nikoleta Bobeničová, Marketing Manager PEPCO SK/CZ.

IMG_9038

Na bezplatné workshopy sa deti môžu hlásiť jednotlivci aj skupiny. Viac informácií o aktivitách združenia a workshopoch zameraných na podporu duševného zdravia detí a mládeže na www.horsesheal.sk.

Kontakt: jana.janicova [at] horsesheal.sk

IMG_8888 IMG_8870

Copyright © 2021 Šamorínčan