pondelok, 22. júl. 2024
volby-volebna-schranka-urna-clanokW

Hlasovací lístok si môžete vybaviť do 28. februára

14.2.2020, 04:04
Mesto Šamorín
ilustračné

Ak v deň konania parlamentných volieb, t. j. 29. februára 2020 nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, môžete osobne požiadať Mestský úrad v Šamoríne o vydanie hlasovacieho preukazu.

S týmto preukazom môžete hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Odbor evidencie obyvateľstva MsÚ Vám vydá hlasovací preukaz na počkanie, najneskôr 28. februára 2020. Na odbor sa môžete obrátiť počas stránkových hodín MsÚ.

Copyright © 2024 Šamorínčan