utorok, 11. máj. 2021 - Blažena

Futbalové derby obmedzí dopravu v Bratislave

13.9.2019, 07:28
Vladimír Gábor

V súvislosti s plánovaným futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 15.09.2019, vo večerných hodinách na futbalovom štadióne v treťom bratislavskom okrese, pripravilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave opatrenia bezpečnostného charakteru.

Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky pred, počas a po ukončení futbalového zápasu na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V tejto súvislosti upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými je počas tohto dňa potrebné počítať. Na trase presunu fanúšikov pred aj po zápase ako aj v okolí štadióna môže dôjsť k čiastočným dopravným obmedzeniam. Dopravné obmedzenia sa budú týkať predovšetkým Vajnorskej, Príkopovej, Bajkalskej a Tomášikovej ulice, ktoré budú uzavreté v čase približne od 16:30 h do 18:30 h a od 19:45 h do 21:00 h. Dopravní policajti budú po celý čas bezpečnostného opatrenia situáciu v cestnej premávke monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení operatívne reagovať.

Zároveň upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, že sú povinní poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávke.

Fanúšikom, ktorí prídu do Bratislavy prostredníctvom individuálnej dopravy, odporúčame na zaparkovanie svojich vozidiel využiť parkovisko pred Klientskym centrom na Tomášikovej ulici č. 46 v Bratislave.

Pre fanúšikov, ktorí prídu do hlavného mesta vlakom, bude zo železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto zabezpečený odvoz autobusmi na futbalový štadión.

Zároveň týmto občanov žiadame, aby počas bezpečnostného opatrenia rešpektovali prípadné pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom. 

 

Copyright © 2021 Šamorínčan