štvrtok, 25. júl. 2024
dar DS

Dunajskostredskú nemocnicu podporí aj samospráva mesta Šamorín

11.3.2021, 06:55
www.samorin.sk

Pripájajúc sa k iniciatívam na podporu nemocníc, vedenie mesta pred asi dvoma týždňami nadviazalo kontakt s riaditeľkou Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, Sylviou Bock. Pôvodný zámer bol darovať jeden dýchací prístroj tomuto zdravotníckemu zariadeniu, ktoré pokrýva okres s takmer 120 000 obyvateľmi, no po rokovaní padlo rozhodnutie venovať radšej 10 ks automatických infúznych púmp Injectomat Agilia© SP MC v celkovej hodnote 9 tisíc eur. Zariadenia budú dodané trenčianskou spoločnosťou Unotech, spol. s r.o. v najbližších dňoch.

Copyright © 2024 Šamorínčan