Pod otvorený list proti parkovaniu sa podpísalo už viac ako 900 ľudí

Pod otvorený list proti parkovaniu sa podpísalo už viac ako 900 ľudí

Pod otvorený list primátorovi mesta, v ktorom ľudia protestujú proti spoplatnenému parkovaniu v centrálnej časti mesta, sa podpísalo 909 ľudí! Z toho však asi stovka podpisov patrí ľuďom, ktorí prichádzajú do centra mesta z okolitých obcí.

Podpisová akcia beží do 25. septembra.

Mesto, aj napriek doterajším výhradám občanov ako aj podnikateľov, ktorí zápasia s veľkým prepadom tržieb, nehodlá nateraz pristúpiť k úprave parkovacieho systému.

,,Vyhodnotenie a monitoring systému spoplatneného parkovania robíme priebežne a ako sme to niekoľkokrát uviedli, objektívne posúdenie poznatkov občanov Šamorína, dotknutých podnikateľov a návštevníkov sa vykoná podľa uznesenia MsZ po roku prevádzky,” uviedol mestský úrad.

To znamená, že mesto sa možnou úpravou systému nebude zaoberať pred 1. júnom 2017. V Šamoríne sa platí za parkovanie od 1. júna 2016.

,,Tvrdenie, že mesto potrebuje na analýzu 12 mesiacov od zavedenia VZN 3/2016 považujeme za nezmyselné, keďže priame dopady sú známe už dnes,” tvrdí signatár otvoreného listu Jozef Šipoš.

Šamorínčan požiadal mesto na základe infozákona, aby predložilo analýzu finančných nákladov a výnos parkovného za prvé mesiace prevádzky. Mesto to odmietlo urobiť s odvolaním sa na to, že podľa zmluvy mestský podnik Area urobí vyúčtovanie do konca marca 2017. Šamorínčan sa voči tomu odvolal, mesto opätovne odmietlo tieto údaje poskytnúť.

Podľa informácie z mimovládnej organizácie Aliancia Fair-play by v tejto veci už mohol rozhodnúť iba súd.

Napriek tomu, že mesto odmietlo poskytnúť podrobnú finančnú analýzu za prvé mesiace fungovania, čiastkové údaje zverejnilo. A tie sú veľmi zaujímavé.

Mesto na sprevádzkovanie plateného parkovania investovalo 57 000 € a za 42 840 kúpilo parkovacie automaty, spolu 99 840 €.

Občania zaplatili na rezidenčných kartách 51 000 €. V priemere sa z parkovacích automatov vyberie 2 400 € za týždeň. Odoslaných bolo asi 14 000 SMS správ, koľko mesto z nich zinkasovalo však nie je známe. Podľa poskytnutých informácií mestská polícia vybrala v júli na pokutách 1 755 €.

Mesto priznalo náklady vo výške 99 840 €. A na základe poskytnutých informácií som vypočítal doterajšie výnosy z parkovného vo výške 96 155.

Ide však len o odhad, nepoznáme mzdové náklady na “parkovacích” pracovníkov či presný výnos z parkovania prostredníctvom esemesiek. (Výnos z parkovného prostredníctvom SMS som odhadol.)

Tieto údaje však naznačujú, že mesto nebude potrebovať ani jeden rok, aby parkovací systém začal zarábať.

Na parkovné najviac momentálne doplácajú predajne v centrálnej časti mesta, ktoré zápasia s veľkým prepadom tržieb.

Či sa zmenilo parkovanie pred veľkými obytnými bytovkami, neviem. Podľa toho, čo ľudia píšu, problém s parkovaním vo večerných hodinách pretrváva.

Dopravní odborníci v súvislosti so snahou viacerých miest o zavedenie parkovného povedali, že spoplatnenie nevyrieši problém s parkovaním tam, kde je málo parkovacích miest.

A signatár otvoreného listu Jozef Šipoš sa taktiež pýta: “Kde sú výhody zavedenia plateného parkovania v Šamoríne?”

Informáciu o tom, kde otvorený list môžete podpísať nájdete v článku Jozef Šipoš: Podpisová akcia proti spoplatnenému parkovaniu beží do 25. septembra.

 

Diskusia