streda, 28. júl. 2021

Učiteľka materskej školy

7.7.2021, 08:23
Peter Gábor

Učiteľka materskej školy

Miesto práce: Hamuliakovo


Miesto práce: Materská škola Hamuliakovo

Predpokladaný termín nástupu: 1. septembra 2021

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Základná zložka mzdy: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončená stredná pedagogická škola s maturitou
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- kópiu dokladu o ukončení strednej pedagogickej školy
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín doručenia žiadosti do: 31. júla 2021

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať písomne na adresu :

Obecný úrad Hamuliakovo
Dunajská 127/18
900 43 Hamuliakovo

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: info [at] obechamuliakovo.sk
Kontakt: 02/ 459 88 128

Copyright © 2021 Šamorínčan