pondelok, 26. júl. 2021

Učiteľka materskej školy

13.4.2021, 14:21
Peter Gábor

Učiteľka materskej školy

Miesto práce: Hamuliakovo


OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľka materskej školy

Miesto práce: Materská škola Hamuliakovo

Predpokladaný termín nástupu: 1. septembra 2021

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Základná zložka mzdy: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončená stredná pedagogická škola s maturitou, alebo ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- profesijný životopis

- kópiu dokladu o ukončení strednej pedagogickej školy, resp. kópiu maturitného vysvedčenia

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín doručenia žiadosti do: 31. mája 2021

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať písomne na adresu : Obecný úrad Hamuliakovo Dunajská 127/18 900 43 Hamuliakovo

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: info [at] obechamuliakovo.sk

Kontakt: 02/ 459 88 128

Copyright © 2021 Šamorínčan