piatok, 19. aug. 2022

Učiteľka

23.6.2022, 06:47
Peter Gábor

Učiteľka - Špeciálna základná škola

Miesto práce: Šamorín


Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola v Šamoríne príjme do pracovného pomeru 2 učiteľky na plný pracovný úväzok na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika popr. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogický smer.

Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať mailom: speczssam [at] gmail.com alebo telefonicky: 031/5623345. 

Copyright © 2022 Šamorínčan