pondelok, 17. jan. 2022 - Nataša
IMG_5184

Jozef Šipoš: Podpisová akcia proti spoplatnenému parkovaniu beží do 25. septembra

9.9.2016, 09:19
Slávka Gáborová

Signatár otvoreného listu primátorovi Jozef Šipoš nás požiadal o zverejnenie jeho stanoviska k odpovedi mesta. V otvorenom liste Jozef Šipoš vyjadril nespokojnosť so zavedením parkovného a požiadal o odpovede na svoje otázky. Tú obdržal 30. augusta. O otvorenom liste primátorovi informovali aj noviny Šamorínčan a požiadali mesto o zaujatie stanoviska. To uviedlo, že túto vec bude komunikovať len s Jozefom Šipošom.

Jozef Šipoš: Aké sú pocity obyvateľov Šamorína po prvých mesiacoch spustenia plateného parkovania? Prečítajte si otvorený list primátorovi, ktorý mu bol doručený 17. augusta 2016. List podpísalo do dnešného dňa 804 obyvateľov platených aj neplatených zón Šamorína, návštevníkov nášho mesta, majiteľov prevádzok aj ich zamestnancov, ktorým platené parkovanie komplikuje život.

Otvorený list nájdete tu.

Mesto na otvorený list reagovalo 30. augusta 2016. (Odpoveď mesta nájdete v galérii pod textom - pozn. redakcie.) 

Z odpovede vyberám: Mesto tvrdí, že realizovalo prieskum parkovania v mestách s podobným počtom obyvateľov a zavedenie plateného parkovania bolo konzultované a analyzované viacerými odborníkmi, ktorí potvrdili nutnosť a opodstatnenosť zavedenia plateného parkovania. Predpokladám, že pre mesto nebude problém tieto prieskumy predložiť, keďže boli realizované potichu a bez informovania širšej verejnosti. S našim tvrdením, že Šamorín platené parkovanie nepotrebuje sa zastupiteľstvo nestotožňuje. Keďže mesto tvrdí, že pri každom rozhodovaní musí zohľadniť záujmy väčšiny občanov, bude nútené prehodnotiť aj zmysluplnosť zavedenia plateného parkovania. Tvrdenie, že mesto potrebuje na analýzu 12 mesiacov od zavedenia VZN 3/2016 považujeme za nezmyselné, keďže priame dopady sú známe už dnes.

Mesto preinvestovalo doteraz 57 000 EUR na sprevádzkovanie plateného parkovania a ďalších 42 840 EUR stáli parkovacie automaty. Mestská polícia vybrala v mesiaci júl 1 755 EUR na pokutách. Občania nášho mesta zaplatili na rezidenčných kartách 51 000 EUR !!! Odoslaných bolo asi 14 000 SMS správ, ich hodnota nie je uvedená. V priemere sa z parkovacích automatov vyberie  2 400 EUR za týždeň ! A všetky tieto prostriedky sme zaplatili my, z našich daní alebo priamo z našich peňaženiek !!! A o ďalšie peniaze prichádzajú podnikatelia v dotknutých oblastiach.

Kde sú teda výhody zavedenia plateného parkovania?  V napĺňaní mestskej pokladnice, nepochybne.

K akým formám protestu nás mesto dotlačí, bude závisieť len od primátora. Na Slovensku sú prejavy nespokojnosti s plateným parkovaním na dennom poriadku. Denník SME zverejnil 5. septembra 2016 článok o petíciách obyvateľov aj podnikateľov. Spoplatnené parkovania vyháňa zákazníkov z centra Dolného Kubína. Podobný problém rieši aj Nová Baňa a Šamorín. Občania mestám vyčítajú nedostatočnú komunikáciu pred prijatím záväzných rozhodnutí. Vzniknuté problémy potom riešia až dodatočne, vo viacerých mestách už bežia petície. „Bohužiaľ, je to tak. Ale neplatí to len v prípade parkovania. Ide o zlyhanie predstaviteľov mesta“, povedal dopravný analytik Jozef Drahovský. Podľa odborníkov spoplatňovanie parkovania nemôže vyriešiť problém s nedostatkom parkovacích miest. Niektoré mestá využívajú možnosť krátkodobého bezplatného parkovania, avšak šamorínsky prednosta Ervin Sármány to považuje za technicky aj organizačne veľmi náročné !?!

V Bratislave parkovanie spomaľujú hádky, prejavy občianskej neposlušnosti, v Košiciach sa ľudia vzbúrili, Rašimu odkázali, že obsadia magistrát... Toľko z denníka SME.

Keďže prvá odozva odporcov parkovania bola prekvapivo akčná, rozhodli sme sa predĺžiť podpisovanie otvoreného listu aj po ukončení letných prázdnin. Ak Vás list oslovil a veríte, že aj Váš podpis zaváži, navštívte jednu z nasledujúcich prevádzok v centre Šamorína a vyjadrite svojím podpisom súhlas s otvoreným listom. Podpisy budeme zbierať do 25. septembra 2016 na nasledujúcich miestach:

  • Coop Jednota, Školská 978/16, oproti poliklinike
  • Ihlička na Kláštornej 2
  • Cukráreň u maškrtnej SOVY na Gazdovskom rade 43
  • ZOORAJ na Gazdovskom rade 10

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na získaní podpisov. Veríme, že vedenie mesta splní záväzok uvedený v odpovedi mesta, že pri každom rozhodovaní musí zohľadniť záujmy väčšiny občanov a prehodnotí zmysluplnosť zavedenia plateného parkovania v našom meste.

Po ukončení získavania podpisov 25. septembra 2016 zverejníme ďalší otvorený list primátorovi.  O počte získaných podpisov, ako aj o reakcii mesta na prejavy nespokojnosti zo strany občanov  Vás budeme samozrejme informovať.

Veríme, že vedenie mesta zváži dopady na obyvateľov a bude presadzovať komunálnu politiku zameranú hlavne na blaho obyvateľov. A nakoniec bude stále platiť „Baví nás tu žiť“. Alebo až po ďalších voľbách? Uvidíme.

Jozef Šipoš: Podpisová akcia proti spoplatnenému parkovaniu beží do 25. septembra
Jozef Šipoš: Podpisová akcia proti spoplatnenému parkovaniu beží do 25. septembra
Jozef Šipoš: Podpisová akcia proti spoplatnenému parkovaniu beží do 25. septembra
Copyright © 2022 Šamorínčan