Začala sa šamorínska fotosúťaž

Naše mesto vyhlásilo fotosúťaž pre amatérov s tematikou zrkadlenie, pohyb a protiklad. Fotografie vyhodnotí medzinárodná odborná porota, pričom najlepšie snímky budú vystavené počas vianočných trhov. Hraničným termínom na zasielanie fotografií je 30. november. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne šesť fotografií s maximálnou veľkosťou dva MB/fotografia. Bližšie podrobnosti k súťaži nájdete na mestskej webovej stránke. Svoje práce môžete posielať aj na emailovú adresu Šamorínčana.

Diskusia