Tip čitateľa: Drogy a nezakrytý kanál za cintorínom

Nasledujúci článok vznikol na podnet nášho čitateľa, ktorý býva na Veternej ulici. Sme radi, že sa na nás obraciate s Vašimi postrehmi a tipmi na reportáž. Ak Vás vo vašom okolí trápi podobný problém, budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Za cintorínom pred OLYMPIA Squash klubom je nenápadná panelová odbočka z Veternej ulice. Je to slepá ulica a na jej konci je pozemok so stavbami. Pred niekoľkými mesiacmi sa začali pod oknami tamojšieho bytového domu objavovať neznámi ľudia vo veselom a podnapitom stave. Nebolo možné si ich nevšimnúť, keďže dovtedy bolo na tamojšej ulici vidieť iba domácich.

Ako som zistil, cez dieru v oplotení pohodlne prechádzali na vedľajší pozemok, na ktorom sa nachádzajú nezabezpečené stavby. Aj z druhej strany pozemku, ktorý je na Čilistovskej ceste je diera a pozemok je tak voľne priechodný.

1

To sa už ani dierou v plote nedá nazvať, je to pohodlný chodník.

Vybral som sa trocha poprechádzať po pozemku a moje zistenia boli šokujúce. Plastové fľaše od piva, fľaše od alkoholu, rozbité sklo, plastové kanistre a kopec odpadkov. Tak vyzerajú tamojšie opustené objekty.

2

3

Na takýto kus skla by ste určite nechceli stúpiť.

Pri podrobnejšom skúmaní som našiel aj použité striekačky a ohnisko, na ktorom si niekto pravdepodobne pripravuje drogy.

4

5

V okolí pozemku sú nové bytové domy, v ktorých býva veľa mladých rodín s malými deťmi. Ide hlavne o domy na Hlbokej a Veternej ulici. Neposedným deťom nič nebráni v tom, aby sa jednoducho dostali k použitým infekčným ihlám a striekačkám.Takéto riziko pretrváva už mesiace.

Na Nový rok v jednej zo stavieb vznikol požiar, pri ktorom zasahovali aj hasiči zo Šamorína. Okrem ostrých kusov skla a striekačiek tu na nepozorného návštevníka číha aj nenápadný otvor do kanála. Je skrytý v tráve a pádu doň nič nebráni.

6

Hĺbka tohto kanála je min. 2-3 metre.

Podľa mojich zistení je jedným z vlastníkov (pravdepodobne je tam viac vlastníkov) uvedeného pozemku mesto Šamorín. Šamorínčan Informoval o svojich zisteniach predstaviteľov mesta a teraz čakáme na ich vyjadrenie. Udalosti okolo tohto pozemku budeme aj naďalej podrobne sledovať . O spôsobe riešenia sa dozviete v ďalších reportážach.

Diskusia