Príhovor nového primátora Csabu Orosza: Moje dvere budú vždy otvorené

Príhovor nového primátora Csabu Orosza: Moje dvere budú vždy otvorené

V pondelok sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva. Svojej funkcie sa zároveň ujal nový primátor mesta Csaba Orosz. Prinášame vám jeho slávnostný príhovor, ktorý odznel počas včerajšieho zasadnutia. Primátor mesta sa v ňom vrátil k voľbám, ocenil korektnú predvolebnú kampaň. či povedal, že naše mesto je „odsúdené na rozvoj“. ,,Ako primátor sa budem snažiť o jednu vec, a to byť dobrým primátorom všetkých Šamorínčanov. Tých, ktorí sa – podobne ako ja – považujú za starých Šamorínčanov, keďže v tomto meste žili celé generácie ich predkov, ako aj tých, ktorí tu našli domov v posledných rokoch či desaťročiach,“ zaznelo okrem iného v príhovore.

Vážení hostia, milí Šamorínčania,

už ako nový primátor nášho mesta sa Vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie na slávnostné ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva a poctili ste nás svojou prítomnosťou.

Stojíme na prahu nového funkčného obdobia. Predchádzajúci volebný cyklus sa skončil, preto je namieste bilancovať. Osobne sa nechcem venovať detailnej analýze udalostí uplynulých mesiacov, počas ktorých prebiehala predvolebná kampaň. Vyzdvihol by som však fakt, že v našom meste bol doteraz nevídaný záujem o post primátora a poslanecké mandáty. Do ringu vstúpilo šesť kandidátov na primátora a 58 kandidátov na poslancov, čo mnohé signalizuje. Okrem iného to, že naši občania sú čoraz otvorenejší voči verejným otázkam, ako aj to, že stúpa počet tých, ktorí majú záujem aktívne formovať budúcnosť nášho mesta. Som rád, že väčšina kandidátov opäť viedla pozitívnu predvolebnú kampaň a kampaň sa nezvrhla na očierňovanie konkurentov, ako sme toho boli svedkami vo viacerých samosprávach. Osobitne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zaslúžili o bezproblémový priebeh volieb. Mám na mysli najmä členov mestskej volebnej komisie a obvodných volebných komisií, ako aj tých zamestnancov mestského úradu, ktorí sa podieľali na organizácii komunálnych volieb.

Milí priatelia,
poďakovanie patrí aj voličom nášho mesta. Pred štyrmi rokmi bola volebná účasť v našom meste nízka, no tento rok sa to zmenilo. Vo voľbách, v duchu základných princípov demokracie, odovzdalo svoj hlas 50,23 percent voličov. Na jednej strane to signalizuje, že naši občania sú si vedomí významu volieb a váhy svojho hlasu a chcú sa podieľať na utváraní budúcnosti nášho mesta. Je to zároveň aj signál smerom k samospráve, že väčšina voličov je spokojných s odvedenou prácou a chce, aby sme v nej pokračovali. Aj touto cestou ďakujem za prejavenú dôveru.

Vážení prítomní,
do predvolebnej kampane sme vstúpili s heslom Máme radi svoje mesto. Koncepciu rozvoja mesta sme vo volebnom programe zhrnuli do siedmich bodov, ktoré sa týkajú verejného života, ochrany životného prostredia a verejných priestranstiev, zdravotníctva a sociálnej sféry, výchovy a vzdelávania, kultúrneho, športového a mládežníckeho života, ako aj bezpečnosti premávky a ochrany majetku. Pri tvorbe koncepcie sme kládli najväčší dôraz na to, aby bol náš program realizovateľný. To znamená, že chceme pokračovať v projektoch a investíciách, ktoré sa začali v predošlom volebnom období, zároveň však jasne vidíme, čomu musíme v nadchádzajúcich štyroch rokoch venovať väčšiu pozornosť. Zloženie zastupiteľstva, ktoré prijíma zásadné rozhodnutia, je pre nás garanciou toho, že ku každému problému či výzve pristúpime erudovane a so zvereným majetkom budeme nakladať ako dobrý gazda. Čaká nás veľa úloh. Okolie Šamorína sa v súčasnosti bezprecedentne rozvíja, na čo musí vedenie mesta neustále reagovať. Správnymi rozhodnutiami, ktoré berú do úvahy záujmy našich obyvateľov, a múdrou rozvahou chceme dosiahnuť, aby Šamorín zostal taký, aký ho máme radi – aby bol v blízkosti hlavného mesta príjemným mestečkom, ktoré kráča s dobou. Naše mesto je vďaka svojej geografickej polohe a iným danostiam „odsúdené na rozvoj“, našou úlohou je určiť jeho racionálne tempo a rozsah. Možno to znie pateticky, ale našou najväčšou hodnotou sú ľudia. Tí, ktorí zaľudňujú všedné dni histórie: zabezpečujú kontinuitu a svojím umom a šikovnosťou svojich rúk mesto skrášľujú. Musíme pracovať predovšetkým pre nich.

Dámy a páni,
dovoľte mi aj niekoľko osobných myšlienok. Do tohoročných komunálnych volieb som šiel s heslom Oddaný Šamorínu. V tomto meste som sa narodil, v ňom som prežil 47 rokov svojho života a nebojím sa povedať, že takmer každý okamih môjho života je spätý so Šamorínom. Ako primátor sa budem snažiť o jednu vec, a to byť dobrým primátorom všetkých Šamorínčanov. Tých, ktorí sa – podobne ako ja – považujú za starých Šamorínčanov, keďže v tomto meste žili celé generácie ich predkov, ako aj tých, ktorí tu našli domov v posledných rokoch či desaťročiach. Žiadam vás, aby ste mi aj naďalej pomáhali, podeľte sa so mnou o svoje myšlienky, prípadne o problémy, aby sme na ne spoločne našli riešenie. Moje dvere budú vždy otvorené.
Na záver želám novozvoleným poslancom veľa chuti do práce, aby sme budúcim generáciám odovzdali ešte krajší, lepší a modernejší Šamorín, ktorý si naďalej zachová svoju pôvodnú tvár a stáročné tradície.

Ďakujem vám za pozornosť.

 

Diskusia