Pozrite si, koľko stredoškolákov sa dostane na vysokú školu

Sú šamorínske stredné školy dobré, alebo sú lepšie tie v Bratislave? Ak neviete, ktorá stredná škola by bola pre vaše dieťa tá najlepšia, môže vám pomôcť výskum slovenského Ústavu informácií a prognóz školstva. Ten sledoval koľko absolventov každej strednej školy sa hlásilo v roku 2012 na vysokú, koľkých prijali a koľkí sa aj zapísali.

Najlepšie z miestnych stredných škôl obstálo Gymnázium M. R. Štefánika so stopercentnou úspešnosťou. Na vysokú školu sa prihlásilo 37 študentov a všetci boli prijatí. Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským dosiahlo 82,6% úspešnosť. Prihlášku si podalo 46 maturantov a prijatých bolo 38.

Peknú úspešnosť dosiahla aj Súkromná hotelová akadémia SD Jednota. Z 12 jej študentov, ktorí sa prihlásilo na vysokú školu bolo prijatých osem. Kompletný zoznam úspešnosti všetkých stredných škôl nájdete tu.

Diskusia