Otvorenia Centra VITA HUMANA

Otvorenia Centra VITA HUMANA

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene Občianskeho združenia VITA HUMANA s úctou a láskou privítala pri príležitosti otvorenia Centra VITA HUMANA.

Obzvlášť by som chcela poďakovať účasť reprezentantov našich partnerov a podporovateľov, čím poctili naše podujatie.

Občianske združenie VITA HUMANA bola založená dňa 25. marca 2011. Jeho cieľom je skvalitňovanie života ľudí, celého ľudského spoločenstva cez podporu a ochranu ľudského života, podporu všestrannej a komplexnej výchovy mládeže a dospelých, formou kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít, ako aj ochrana pred negatívnymi vplyvmi. Podpora ľudského života od počatia do prirodzenej smrti.

vita13

Až po niekoľkatich mesiacoch po založenia združenia sme prišli na to, aký pekný dátum sme dostali od ministerstva– je to totiž svetový deň počatého života.

Členovia občianskeho združenia, ktorí sú približne desiati, organizujú spoločne s dobrovoľníkmi naše podujatia. Z nich by som chcela vyzdvihnúť: rodinnný piknik, tvorbu adventných vencov a jasličkovú slávnosť, ktoré už 6 rokov spolu organizujeme s miestnou rímskokatolíckou farnosťou.

Toto centrum by chcelo ponúknuť domov pre jednu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva, takzvanej Billingsovej metódy, ako aj pre sexuálnopedagogický program pre mládež: Teen STAR. Tento program sa práve zakoreňuje na území obývané obyvateľmi maďarskej národnosti (školenie lektorov, preklad učiva). Na tieto školenia už máme vyškolených lektorov, respektíve ich školenie je v poslednom štádiu.

Centrum zabezpečuje miesto na stretnutie aj duchovným spoločenstvám, ako napríklad Modlitby matiek, manželskej skupine Plamienok – FIRES, Spevokol Priateľov VITA HUMANUY

Cez predpoludnia počas pracovných dní už osem rokov sa úspešne uskutočňuje hudobný program pre najmenších, na ktorý sa očakávajú kojenci až do veku tri-štyri roky so svojim sprievodom. Videli sme potrebu vydať zbierku riekaniek, básničiek a piesní, ktorej pokračovanie uvidelo svetlo už minulý rok („Zsipp-zsupp, Hojda-hojda II.”). Takto môžu detičky doma spolu s rodičmi a starými rodičmi pokračovať v spievaní a tancovaní pomocou dvojjazyčnej, ilustrovanej knižky vo vydaní VITA HUMANA, ktorá obsahuje aj zvukový nosič.

Popri hudobných hodín pre najmenších od júla 2017 čaká nemecko-anglický jazykový krúžok pre tri až jedenásť ročných pod vedením lektorky Veroniky Világiovej. Atmosféru centra zdvihne aj výtvarná dielne s pomocou Judity Morozjukovej.

Ďakujem za prácu, podporu každého spolupracovníka, dobrovoľníka a podporovateľa za uplynulých 6 rokov.

S mojimi spolupracovníkmi budeme všetci za to, aby Centrum VITA HUMANA bola pre prospech každého, kto nás navštívi, aby bolo spoločenskoformujúce, milé miesto pre obyvateľov mesta Šamorína a jeho okolia.

Ďalšie informácie o činnosti organizácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke: www.vitahumana.org

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť!

Katarína Bándy

Diskusia