Kvetoslavov

V Kvetoslavove sa diskutovalo o výstavbe asfaltárne na Žitnom ostrove

V Kvetoslavove sa diskutovalo o výstavbe asfaltárne na Žitnom ostrove

V Kvetoslavove sa dňa 3.7. 2018 uskutočnilo verejné prerokovanie k výstavbe obaľovne živičných zmesí za prítomnosti zástupcov obce, navrhovateľa stavby, zástupcov médii, laickej a odbornej verejnosti. Spoločnosť D4R7 Contruction sro plánuje vybudovať Obaľovňu živičných zmesí (ľudovo asfaltáreň) medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Chce ňou zabezpečovať výrobu asfaltu pre potrebu diaľnice.

Čítaj ďalej »