Újra Somorja dísze less

Újra Somorja dísze less

Az idősebb  helybeli polgárok a Fő utcán levő Koronára úgy emlékeznek, hogy a múlt században ott mérték a legjobban hűtött sort, a nagyteremben pedig emlékezetes bálokat, színházi előadásokat tartottak. A paulánusok egykori kolostorában egy ideig inasiskola volt, aztán évtizedek óta megüresedett és egyre rosszabb állapotba került. Hovatovább a városközpont szégyenfoltja lett. Elsősorban az önkormányzat — sok lokálpatrióta óhajának megfelelően — igyekezett megoldást, partnereket találni a patinas épület felújításához.

Olvasd tovább »