Deti sa premenili na stredovekých remeselníkov

Deti sa premenili na stredovekých remeselníkov

Dňa 3. marca sa žiaci 4.A a 4.B preniesli do 15. storočia, kedy bol v Bratislave najväčší rozmach cechov a remesiel.

Najprv navštívili Starú radnicu v Bratislave, kde absolvovali pútavú interaktívnu prednášku, po ktorej si už ako vzdelanejší majstri cechu medikováčskeho, debnárskeho, farbiarskeho, ostrohárskeho, zámočníkovského, kachliarskeho…, vyberali svojich učňov a tovarišov.

V tomto hierarchickom zadelení sa po inšpiratívnej prehliadke muzeálnych artefaktov pustil každý majster so svojimi tovarišmi a učňami do výroby daru pre knieža a na vlastnú kožu sa presvedčili, že remeslo má zlaté dno.

V druhej časti exkurzie, v Úľuv‐e na Obchodnej ulici, si v špecializovaných dielňach deti sami vyrobili rôzne výrobky a podrobne boli oboznámené s historickým priebehom vzniku a vývinu vopred vybraných remesiel.

V tkáčskej dielni si pod trpezlivým vedením zdokonalili jemnú motoriku pri tkaní náramkov pri pravých tkáčskych krosnách.

Dozvedeli sa spôsob tkania i veľa informácií o potrebných materiáloch.

V hrnčiarskej dielni si pod vedením umelkyne pohrali s pravou hrnčiarskou hlinou.

1

Vymodelovali si prekrásny obraz a na hrnčiarskom kruhu vytočili svoj vlastný hrnček.

V drotárskej dielni deti zaujala technika výroby a sami si točením, strihaním, vyklepkávaním, omotávaním,… vyrobili prekrásne drôtené srdiečka.

V šúpoliarskej dielni si deti po úvodnej histórii remesla a oboznámení sa s prípravou materiálu vyrobili nádherné veľkonočné šúpolienky.

Deti vnímali jednotlivé prezentácie s nesmiernou zaujatosťou. Do práce sa púšťali s radosťou vyskúšať niečo nové. Vdýchli vôňu každého priblíženého remesla.

Bolo pre nás potešením učiť deti vlastivedné učivo zážitkovo cez vlastnú skúsenosť.

Ďakujeme rodičom, že umožnili svojim deťom túto i predchádzajúce exkurzie absolvovať. (Triedne učiteľky Sylvia Krivošíková a Jana Kallová)

Diskusia