Darujte 2 % z Vašich daní pre zdravší život našich detí

Rodičia detí navštevujúcich Špeciálnu základnú školu – Speciális Alapiskola v Šamoríne sa obrátili na verejnosť s prosbou o darovanie 2% z vašich daní.

Spolupracujeme so združením maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége so sídlom v Galante. Peniaze sú určené na rozvoj telesnej kultúry a vzdelávania žiakov, ktorí navštevujú školu s názvom Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola, ktorá sídli na Pomlejskej ceste 1.
Ako môžete darovať 2% z dane?  Fyzická osoba – zamestnanec, ktorému vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane odovzdá na ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta 1, Šamorín potvrdenie o zaplatení dane za rok 2012. Ostatné vybavíme za Vás.

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie za rok 2012 uvádzame :

Názov: Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 35626356
Sídlo: 92401 Galanta, Zoltána Kodálya 777.
Potrebujeme aj Vaše čestné prehlásenie. Bez Vášho čestného prehlásenia sa peniaze nedostanú priamo k nám! Tlačivo je k dispozícii v škole.

Diskusia