Budú žiť v kultúrnom dome bezdomovci?

Diera v stene nášho Mestského kultúrneho strediska priam pozýva nevítaných hostí.Zelená plachta so železným pletivom, ktoré ju doteraz  zakrývali súposunuté a vstupu do priestoru už nič nebráni.

Diskusia