Bližšie informácie o návrate detí do škôl a škôlok v Šamoríne

Bližšie informácie o návrate detí do škôl a škôlok v Šamoríne

Začiatkom týždňa padlo rozhodnutie o znovuotvorení materských škôl a obnovení vyučovania pre žiakov 1-5. ročníka základných škôl. Keďže k „reštartovaniu“ dôjde už 1. júna, vedenie nášho mesta rokovalo s riaditeľmi dotknutých inštitúcií. O výsledkoch stretnutia informovalo mesto na svojich stránkach – po kliknutí na čítaj ďalej.

Podľa ankety, ktorá bola minulý týždeň na našich stránkach (Pustili by svoje dieťa do školy, ak ich otvoria už tento školský rok?) by z 570 hlasujúcich dalo svoje deti do školy 198 rodičov. Určite nie na návštevu školy povedalo 297 rodičov. Nerozhodnutí – 75 hlasov. Podľa viacerých prieskumov prezentovaných v médiach, by deti do škôl dalo asi 40 % rodičov, čo presne zodpovedá aj Vašim odpovediam. (39,8 %)

O výsledkoch stretnutia informoval viceprimátor a predseda výboru mestského zastupiteľstva pre školstvo Gábor Veres.

V prípade Šamorína má byť výchovno-vzdelávacia práca obnovená v ôsmich škôlkach a na troch základných školách. Akým problémom musia čeliť?
Z hľadiska zriaďovateľa sú to dva dôležité aspekty: zabezpečenie technického zázemia dodržania bezpečnostných opatrení stanovených ministerstvom školstva na jednej strane a zistenie záujmu a potrieb rodičov o znovuotvorenie materských a základných škôl na druhej.

Aký je záujem zo strany rodičov?
V prípade materských škôl sa to ešte len zisťuje; čo sa týka základných škôl, môžem na základe čiastočných výsledkov zisťovania potvrdiť, že do školských lavíc by sa vrátilo 70 až 80 percent žiakov. Vedenie mesta zastáva názor, že znovuotvorenie škôl a škôlok je dôležité najmä z hľadiska odbremenenia rodičov, preto urobí všetko za to, aby sa tak stalo – aj keď je to finančne a organizačne náročné.

Aká bude prevádzková doba materských a základných škôl?
Podľa usmernenia ministerstva môžu byť prevádzkované tieto inštitúcie denne maximálne deväť hodín. Základné a materské školy v Šamoríne budú otvorené od 7.00 hod. do 16.00 hod. Stanovením tejto prevádzkovej doby sme sa snažili zohľadniť záujmy rodičov, ktorí odchádzajú do práce už skoro ráno, ale neskôr ju môžeme upraviť. V školách sa začiatok vyučovania nemení, aj školské jedálne a družiny budú fungovať riadne. O tieto služby zatiaľ prejavila záujem približne polovica opýtaných.

Zostávajú v platnosti bezpečnostné opatrenia?
Samozrejme. Pred vstupom do materských a základných škôl sa bude merať telesná teplota a zostáva povinná aj dezinfekcia rúk. Bude platiť zákaz vstupu pre rodičov do budov škôl, v prípade materských škôl sa budú môcť zdržiavať v prezliekarni maximálne 10 minút. V školách bude prebiehať práca s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine, kým v škôlkach sa môžu vytvoriť maximálne 15-členné skupinky. Pedagógovia budú klásť dôraz aj na to, aby deti trávili čím viac času vonku, na otvorenom priestranstve, tomu bude prispôsobené aj vyučovanie. Dezinfekcia ihrísk materských škôl prebehne už v najbližších dňoch, na vydezinfikovanie učební a ostatných vnútorných priestorov nasadíme aj ozónový generátor.

Aké administratívne úkony čakajú rodičov, zamestnancov?
V prípade rodičov je potrebné vyplniť prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, kým v prípade zamestnancov škôl a materských škôl zdravotný dotazník. Vyplnené tlačivá treba odovzdať riaditeľom inštitúcií.

Vyhlásenie zákonného zástupcu – tlačivo na stiahnutie tu.

Prehlásenie zákonného zástupcu pre MŠ – tlačivo na stiahnutie tu.

Zdravotný dotazník pre zamestnancov – tlačivo na stiahnutie tu.

Diskusia