Ako šetriť energiou a zároveň podporiť najlepších žiakov

Tento text je súčasťou blogu www.samorincan.sk, nie je však jeho redakčným obsahom

Začali sa prázdniny a školské lavice stíchli, rodičia sa tešia, že ich deti sú úspešné, deti majú radosť, že dva mesiace nemusia ísť do školy a učitelia si môžu ukončiť uplynulý školský rok a pripraviť sa na ten nový.

To, že Šamorín je plný nadaných detí, sa presviedčame každý rok. Vidíme naše deti na rôznych súťažných podujatiach či verejných vystúpeniach.

Aj keď úspech detí robí radosť najmä rodičom, rozhodli sme sa v spolupráci s firmou EPC Energy, ktorú zastupuje pán Martin Prívara, že pomôžeme a snahu šikovných detí v Šamoríne osobitne odmeníme tabletom.

 

Spolu so základnými školami sme vyhlásili súťaž v písaní eseje, do ktorej sa mohli zapojiť deti zo šamorínskych základných škôl. Tému sme vybrali viac ako aktuálnu: „Ako šetriť energiou.“

„Tešíme sa z toho, že sa zapojilo pomerne veľa detí so svojimi prácami, najmä zo Základnej školy Mateja Bela. Mnohé boli nápadité a na veľmi dobrej úrovni“ uznali Martin Prívara z firmy EPC Energia a Martin Šimurda OZ Moderný Šamorín pre všetkých, ktorí súťaž vyhlásili a vyhodnotili.

Ostatné deti boli odmenené na základe ich dosiahnutých úspechov v mimoškolskej činnosti.

Odmenení žiaci

Základná škola Mateja Bela:

Za projekt „Ako šetriť energiou“

 • Rebeka Feketeová
 • Tomáš Ürge
 • Rebeka Ládiová

Za úspechy v súťažiach:

 • Matej Mitka
 • Natália Terézia Blehová
 • Peter Zakhar
 • Paulína Hrdličková

eko1

Základná škola Mateja Korvína – Corvin Mátyás Alapiskola

Za projekt „Ako šetriť energiou“

 • Paulína Došeková
 • Za úspechy v súťažiach
 • Simon Gyén
 • Laura Dudinská

V Špeciálnej základnej škole – Speciális Alapiskola sme podporili pani učiteľku PaedDr. Natáliu Luštikovú, ktorá ho použije v práci s handikepovanými deťmi.

eko

Diskusia